Параметри на проекта

 • Бизнес Парк София се състои от 14 сгради
 • Терен - 89 000 м² 
 • Oбща застроена площ - 186 300 м²
 • Обща наемна площ - 116 000 м², от които:
  - Основна част - 85 000 м²
  - Складове - 22 500 м²
  - Търговска част - 8 200 м²
 • Паркинг за служители
 • Паркинг за посетители
 • 12 500 работещи в Парка
 • 2 500 посетители на ден